БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Ресничест дебелец

Sempervivum ciliosum

Снимки на Ресничест дебелец (Sempervivum ciliosum)

Sempervivum ciliosum Sempervivum ciliosum Sempervivum ciliosum Sempervivum ciliosum Sempervivum ciliosum Sempervivum ciliosum Sempervivum ciliosum Sempervivum ciliosum Sempervivum ciliosum Sempervivum ciliosum Sempervivum ciliosum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Ресничест дебелец1, Четинест дебелец2.


Латинско име

Sempervivum ciliosum Craib - чете се "семперви́вум цилио́зум"3. Родовото име Sempervivum означа "вечножив", а видовото име ciliosum означава "ресничест"4, откъдето е изведено и българското име.


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие - включен е в Приложение № 3 на закона (под името Четинест дебелец)5. Съгласно закона, за защитените растения е забранено "брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение", както и "притежаването, пренасянето, превозването, изнасянето зад граница, търговията и предлагането за продажба или размяна на взети от природата екземпляри". Тези забрани се отнасят за "всички жизнени стадии от развитието на растенията".


Описание и разпознаване

Ресничестият дебелец е вечнозелено многогодишно тревисто растение, по време на цъфтеж достигащо височина 15 cm. Цветовете с 12-14 жълти (жълтозелени) венчелистчета. Листата с власинки дълги от 2 до 4 mm. Цъфти юни-юли6.


Местообитание

Скали и каменисти места7.


Разпространение в България

Установен е във флористичните райони: Славянка, Пирин (южен), Витоша, Рила, Долината на Струма, Западни и Източни Родопи и Странджа8.

Карта показваща естественото разпространение на Ресничестия дебелец по флористични райони (оцветените в сиво)9:

Sempervivum ciliosum

Според цитираните източници (1 и 8) Ресничестият дебелец расте до 1000 метра надморска височина, но при нашето посещение в планината Славянка го установихме да расте обилно на над 2100 метра н. в. по склоновете на Голям Царев връх10, поради което го включихме в нашата страница за Високопланинските растения в България.


Общо разпространение

България, Гърция, Албания, страните от бивша Югославия11. Балкански ендемит.

Карта на общото разпространение на Ресничестия дебелец12:

Sempervivum ciliosum


Украсни качества

Ресничестият дебелец е високо ценено декоративно растение. Цени се за заради гъстите реснички, които покриват розетките му, придавайки им привлекателен вид13.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

2 Закон за биологичното разнообразие.

3 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

4 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

5 Закон за биологичното разнообразие.

6 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

7 Делипавлов и кол. 2003. Пос. източник.

8 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

9 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.

10 К. Методиев - наблюдение от 18 юли 2023 г.

11 Sempervivum ciliosum Craib | Plants of the World Online | Kew Science.

12 Sempervivum ciliosum Craib | Plants of the World Online | Kew Science.

13 К. Методиев.Sempervivum ciliosum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net