БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Балканска козя брада

Tragopogon balcanicus

Снимки на Балканска козя брада (Tragopogon balcanicus)

Tragopogon balcanicus Tragopogon balcanicus Tragopogon balcanicus Tragopogon balcanicus Tragopogon balcanicus Tragopogon balcanicus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Балканска козя брада


Латинско име

Tragopogon balcanicus Vel. - чете се "трагопо́гон балка́никус"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие2.


Описание и разпознаване

Балканската козя брада е двугодишно тревисто растение, високо от 10 до 45 cm. Стъблото в основата памучновлакнесто. Езичестите цветове виолетови. Листата са линейно нишковидни. Обвивните листчета 4-5. Цъфти май-юли3.


Местообитание

Сухи, каменливи места4.


Разпространение в България

Във флористичните райони: Дунавска равнина, Предбалкан, Стара Планина, Софийски район, Знеполски район, Витоша, Струмска долина, Славянка, Пирин, Долина на Места, Средна гора (западна), Родопи, Тракийска низина; до 1000 м надм. височина6.


Общо разпространение

Карта, показваща общото разпространение на Балканската козя брада по държави (оцветените в зелено)7:

Tragopogon balcanicusВижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Закон за биологичното разнообразие.

3 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

4 Делипавлов и кол. 2003. Пос. източник.

5 Делипавлов и кол. 2003. Пос. източник.

6 Делипавлов и кол. 2003. Пос. източник.

7 Tragopogon balcanicus Velen. | Plants of the World Online | Kew Science.


Tragopogon balcanicus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net