БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Степторамфус

Steptorhamphus tuberosus

Снимки на Степторамфус (Steptorhamphus tuberosus)

Steptorhamphus tuberosus Steptorhamphus tuberosus Steptorhamphus tuberosus Steptorhamphus tuberosus Steptorhamphus tuberosus Steptorhamphus tuberosus Steptorhamphus tuberosus Steptorhamphus tuberosus Steptorhamphus tuberosus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Степторамфус; Грудков степторамфус.


Латинско име

Steptorhamphus tuberosus (Jack.) Grosh. - чете се "стептора́мфус туберо́зус"[1]. Tuberosus на латински означава "с грудки, грудест"[2].

В специализираната литература се среща и със следните други имена (синоними): Lactuca tuberosa Jacq.; Lactuca cretica Desf.


Природозащитен статут и заплахи

Степторамфусът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Растението се отнася към средиземноморските видове, които по принцип имат по-ограничено разпространение в нашата страна. На Бесапарските ридове, от където са снимките, е едно от най-редките растения - там е установен (от проф. Стефан Станев) само в един дол, където по време на снимките намерих не повече от 8 растения[3].


Описание и разпознаване

Степторамфусът е многогодишно тревисто растение. Не е покрито с власинки или четинки (голо растение). Корените са грудковидно надебелени. При повреждане на растението от наранените места изтича млечнобял сок. Стъблата са изправени. Растението е високо от 10 до 70 cm. Цветовете са жълти. Листата са месести. Приосновните са с дръжки, а стъблените листа са приседнали (без дръжки) с ушички обхващащи стъблото. Плодът е силно сплескан, носчето му е 2 до 3 пъти по-дълго от семенната част. Цъфти май-юли[4][5].


Местообитание

Сухи, варовити, каменисти и тревисти места[6]. Мястото, от където са снимките в сайта - местност "Средния валог", Новоселско-Кричемски рид, Бесапарски ридове, е стръмен сипеен дол с изцяло южно изложение, с надморска височина 362 метра[7].


Разпространение в България

В България Степторамфусът е установен в следните флористични райони: Черноморско крайбрежие, Стара Планина (източна), Долината на Струма, Тунджанска хълмиста равнина, Средна гора (източна), Родопи (източни и средни), Тракийска низина и Пирин (южен); от 0 до 1000 m н. в.[8].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?


Източници на информация

[1] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

[2] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

[3] К. Методиев 2015 - лично наблюдение.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[5] К. Методиев.

[6] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[7] К. Методиев 2015 - лично наблюдение.

[8] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Steptorhamphus tuberosus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 - 2020 BGflora.net