БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Карпатски спореж

Senecio carpathicus

Снимки на Карпатски спореж (Senecio carpathicus)

Senecio carpathicus Senecio carpathicus Senecio carpathicus Senecio carpathicus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Карпатски спореж.


Латинско име

Senecio carpathicus Herb. - чете се "сенецио карпатикус". Среща се и като Senecio carpaticus.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Карпатският спореж е многогодишно тревисто растение. Стъблата лежащи или приповдигащи се, дълги от 5 до 15 cm, голи, обикновено неразклонени. Листата са голи, лъскави, долните двойно перести, горните просто перести, много по-малки от долните, всички с линейно-ланцетни делчета - широки 1-2 mm. Кошничките са от 2,5 до 4 cm широки, обикновено единично разположени върху стъблото, рядко по 2 на върха на стъблото. Листчетата на обвивката на кошничките са червеникави. Езичестите цветове са оранжеви до златистожълти. Плодовете са голи. Цъфти юни-септември[1].


Местообитание

Скалисти и каменисти места във високопланинския пояс[2].


Разпространение в България

Карпатският спореж расте в следните наши планини: Средна и Западна Стара планина, Витоша, Рила, Западни Родопи, Пирин, Славянка и Осогово; от 1800 до 2800 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Карпати и Балканския полуостров (България, страните от бивша Югославия, Гърция и Албания[4].


Значение

Декоративно растение.Вижте също

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?


Източници на информация

[1] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. София.

[2] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[3] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[4] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

Senecio carpathicus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net