БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Рехава метличина

Centaurea diffusa

Снимки на Рехава метличина (Centaurea diffusa)

Centaurea diffusa Centaurea diffusa Centaurea diffusa Centaurea diffusa

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Рехава метличина.


Латинско име

Centaurea diffusa Lam. - чете се "центаруеа дифуза".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Едногодишно или двугодишно тревисто растение високо до 60 cm. Цветовете са бели или розови. Обвивката на цветната кошничка е с диаметър 4-5 mm. Придатъците на листчетата от обвивката са сламеножълти, кожести, на върха с 4 mm дълго бодилче. Главичките са единично разположени. Цъфти юли-септември[1].


Местообитание

Сухи тревисти места[2].


Разпространение в България

Видът е установен във всички флористични райони от 0 до 1000 метра надморска височина[3].


Значение

Растението е отровно[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

Centaurea diffusa in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2019 BGflora.net