БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Златиста папрат

Ceterach officinarum

Снимки на Златиста папрат (Ceterach officinarum)

Ceterach officinarum Ceterach officinarum Ceterach officinarum Ceterach officinarum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Златиста папрат.


Латинско име

Ceterach officinarum DC. - чете се "цетерах официнарум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишна тревиста папрат висока до 0,2 m. Листата са кожести, пересто нарязани, отгоре зелени, отдолу покрити със златисто-ръждиви люспи, на което се дължи и името на растението. Спороноси май-септември[1].


Местообитание

Варовити, скалисти места[2].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони, между 0 и 1500 метра надморска височина[3].


Значение

Златистата папрат е лечебно растение[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Ceterach officinarum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2019 BGflora.net