БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Дъбов гимнокарпиум

Gymnocarpium dryopteris

Снимки на Дъбов гимнокарпиум (Gymnocarpium dryopteris)

Gymnocarpium dryopteris Gymnocarpium dryopteris Gymnocarpium dryopteris Gymnocarpium dryopteris Gymnocarpium dryopteris

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Дъбов гимнокарпиум, Дъбова папрат, Линеева папрат.


Латинско име

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman - чете се "гимнока́рпиум дрио́птерис"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Дъбовият гимнокарпиум е многогодишна тревиста папрат. Коренището тънко, черно, лъскаво, силно разклонено и разраснало. Листата дълги 8-50 см. Листната дръжка сламеножълта, само в основата с малки пръснати ръждивокафяви люспи, в останалата част гола, 2-3 пъти по-дълга от почти хоризонтално извитата петура. Петурата с триъгълно очертание, гола, нежна, светлозелена, разделена на три почти равни части, разположени на тънки дръжки; всяка от тези части е триъгълна, пересто разделена на срещуположни нееднакви големи делчета от втори порядък, приседнали, продълговати и тъпи. Долните от тях по-дълбоко пересто врязани на продълговати, тъпи, целокрайни или плитко тъпо назъбени и плоски делчета от трети порядък; по-горните плитко пересто врязани, а връхните — само тъпо назъбени. Сорите разположени в горната част на дяловете2.


Местообитание

Из сенчестите, отчасти влажни широколистни и иглолистни гори, по-рядко в скални пукнатини, между 650 и 2500 м надм. в., по-често на силикатен терен3.


Разпространение в България

В цялата страна в подходящите за вида местообитания4.


Общо разпространение

Почти цяла Европа и цяла Азия, включително Китай и Япония, Северна Америка5.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, изд. Матком.

2 Йорданов, Д. (ред.). 1963. Флора на Народна Република България, том I, издателство на БАН. София.

3 Йорданов, Д. (ред.). 1963. Пос. източник.

4 Йорданов, Д. (ред.). 1963. Пос. източник.

5 Йорданов, Д. (ред.). 1963. Пос. източник.


Gymnocarpium dryopteris in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net