БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Едролистен порезник

Seseli libanotis

Снимки на Едролистен порезник (Seseli libanotis)

Seseli libanotis Seseli libanotis Seseli libanotis Seseli libanotis Seseli libanotis Seseli libanotis Seseli libanotis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Едролистен порезник, Едролистен скален копър.


Латинско име

Seseli libanotis (L.) Koch. - чете се "сесели либанотес".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Едролистният порезник е двугодишно или многогодишно тревисто растение. Стъблото е грубо ръбесто до многоъгълно, високо от 30 до 100 cm. Обвивката на сложния сенник от 10-15 тясно ланцетни до шиловидни, по ръба ципести и ресничести листчета. Цъфти юни-юли[1].


Местообитание

Планински ливади и пасища, редки гори и скалисти места[2].


Разпространение в България

В цялата страна - между 500 и 1600 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Европа (с изключение на крайния север и северозападната част), Югозападна Азия, Северна Африка и Сибир[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Пеев, Д. 1982. В: Флора на Народна Република България, том VIII. Издателство на БАН. София.

[2] Пеев, Д. 1982. Пос. източник.

[3] Пеев, Д. 1982. Пос. източник.

[4] Пеев, Д. 1982. Пос. източник.


Seseli libanotis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net