БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Южна копривка

Celtis australis

Снимки на Южна копривка (Celtis australis)

Celtis australis Celtis australis Celtis australis Celtis australis Celtis australis Celtis australis Celtis australis Celtis australis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Южна копривка.


Латинско име

Celtis australis L. - чете се "целтис аустралис".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие[1].


Описание и разпознаване

Листопадно дърво високо до 20 метра. Кората гладка, сивопепелява. Листата са 4-15 cm дълги, сивозелени, несиметрични, отдолу с гъсти власинки, връхната им част е източена и заострена; ръбът на листната петура просто напилен. Цветовете са двуполови и еднополови. Двуполовите и женските цветове са разположени единично върху дълги дръжки, а мъжките в дихазни съцветия. Плодът е костилков, сферичен, с диаметър около 1 cm. Обвивката на костилката (екзокарп) в зряло състояние е синкавочерна[2]. Цъфти март - май.


Местообитание

Сухи, каменисти места[3].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Черноморско крайбрежие, Североизточна България, Тракийска низина, Родопи (източни) и Долината на Струма; между 0 и 500 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Средиземноморието и Югозападна Азия[2].


Значение

Южната копривка се използва като декоративно растение, а плодовете се използват за храна.Вижте също

Дърветата в България


Източници на информация

[1] Закон за биологичното разнообразие.

[2] Георгиев Т. & Ем. Палмарев. 1966. Флора на Н. Р. България. том ІІІ, София.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Celtis australis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2018 BGflora.net