БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Гол лопен

Verbascum glabratum

Снимки на Гол лопен (Verbascum glabratum)

Verbascum glabratum Verbascum glabratum Verbascum glabratum Verbascum glabratum Verbascum glabratum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Гол лопен.


Латинско име

Verbascum glabratum Friv. - чете се "вербаскум глабратум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Голият лопен е двугодишно или многогодишно тревисто растение. Стъблото 40-120 cm високо. Цветовете са събрани в групи (дихазии) по 2-7 върху стъблото на съцветието. Тичинките с оранжеви дръжки, покрити с виолетови папили, долните две в горната си част голи. Прашниците на всички тичинки еднакви, бъбрековидни, прикрепени към дръжките в средата си. Долните групи цветове в пазвите на прицветник с две странични прицветничета на първия цвят. Венчето по външната повърхност голо. Петурата на приосновните листа със сърцевидна основа. Цъфти през месеците май-юли[1].


Местообитание

Сенчести гористи места, в края на гори, по горски поляни и храсталаци в предпланини и планини[2].


Разпространение в България

В следните флористични райони: Средна и Източна Стара планина, Западни гранични планини (Осоговска планина, в. Руен), Славянка, Пирин, Рила, Средна гора (с. Свежен), Западни Родопи, Странджа (с. Бродилово), от 200 до 1800 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Югоизточна Европа (Балкански полуостров, Румъния и Източни Карпати)[4].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Б. Стефанова-Гатева. 1995. В: Флора на Народна Република България, том Х. София.

[2] Б. Стефанова-Гатева. 1995. Пос. източник.

[3] Б. Стефанова-Гатева. 1995. Пос. източник.

[4] Б. Стефанова-Гатева. 1995. Пос. източник.


Verbascum glabratum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net