БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Лазаркиня

Galium odoratum

Снимки на Лазаркиня (Galium odoratum)

Galium odoratum Galium odoratum Galium odoratum Galium odoratum Galium odoratum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Лазаркиня (Ароматно еньовче, Бодисора, Горска лазаркиня, Звезден дробник, Кръстат бурен).


Латинско име

Galium odoratum (L.) Scop. - чете се "галиум одоратум". Често в литературата се среща и като Asperula odorata L.Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение с тънко, дълго, хоризонтално, разклонено коренище. Стъблата са 10-35 cm високи, изправени, четириръбести, голи. Листата са разположени по 6-10 в прешлени, 20-40 mm дълги и 5-15 mm широки, обратно ланцетни или продълговато елиптични, постепенно стеснени в основата, на върха късо заострени, голи; средната жилка отдолу слабо изпъкнала, гола или с къси четинки. Цветовете са дребни, 4-8 mm в диаметър, събрани в сложно метличесто щитовидно съцветие на върха на стъблото. Венчето е бяло, широко фуниевидно, 4-делно, дълго 4-7 mm. Плодовете са кълбести орехчета, 2-3 mm в диаметър. Цъфти през месеците май - август[1].


Местообитание

Расте из сенчести и влажни гори (предимно букови)[2].


Разпространение в България

Черноморско крайбрежие (северно), Североизточна България, Предбалкан, Стара Планина, Знеполски район, Витошки район, Западни гранични планини, Беласица, Славянка, Пирин, Рила, Странджа, Родопи и Средна гора. От 0 до 1700 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Естествено разпространен е в Европа и Азия. Пренесен от човека и в други континенти[4].


Значение

Лечебно и хранително растение (използва се за подправка).


Употребяема част (билка)

Стрък от лазаркиня - Herba Asperulae.


Време и начин на бране на билката

Лазаркинята се бере рано на пролет от образуването на цветните пъпки до началото на цъфтежа. С остър нож се отрязва цялата надземна част на растението на 5 cm от повърхността на почвата[5].


Първична обработка на билката

Лазаркинята се бере рано на пролет от образуването на цветните пъпки до началото на цъфтежа. С остър нож се отрязва цялата надземна част на растението на 5 cm от повърхността на почвата[6].


Съдържание на билката

Съдържа кумарини, флавоноиди, танини и иридоиди - главно глюкозида асперулозид[7].


Лечебно действие и приложение

Билката има спазмолитично, диуретично, успокояващо, диафоретично, експекториращо и противовъзпалително действие. Използва се при различни заболявания[8].


Бележки

Лазаркинята в миналото (а и сега понякога) се е отнасяла към род Asperula, като е дала и името на този род. По-късно вида е отнесен към род Еньовче (Galium), но името му се е запазило за род Asperula (Лазаркиня), макар и същинската Лазаркиня да не се отнася към него[9].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България

Диворастящи пролетни цветя


Източници на информация

[1] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Билкосъбиране. Билер, София.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

[4] GRIN.

[5] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Билкосъбиране. Билер, София.

[6] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Пос. източник.

[7] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Пос. източник.

[8] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Пос. източник.

[9] К. Методиев.


Galium odoratum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2019 BGflora.net