БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Брекиня

Sorbus torminalis

Снимки на Брекиня (Sorbus torminalis)

Sorbus torminalis Sorbus torminalis Sorbus torminalis Sorbus torminalis Sorbus torminalis Sorbus torminalis Sorbus torminalis Sorbus torminalis Sorbus torminalis

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Брекиня, Брекина.


Латинско име

Sorbus torminalis (L.) Crantz - чете се "со́рбус тормина́лис"[1]. Видовото име torminalis на латински означава "лекуващ стомашни болки"[2].


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Дърво, рядко храст. Височината на растението над земята е от 5 до 25 м. Короната кълбеста. Кората на ствола кафявосива, люспеста. Листата яйцевидни, с 3-4 двойки остри, триъгълни дялове; отгоре голи, отдолу в началото мъхнати, по-късно голи или разредено влакнести. Цветовете събрани в щитовидни съцветия с диаметър 10-12 см. Цветовете 10-15 мм в диаметър, с бели венчелистчета. Плодовете 12-18 мм в диаметър, жълтокафяви с множество бели лещанки. Цъфти април-май.


Местообитание

В гори.


Разпространение в България

В цялата страна от 0 до 1700 м надм. височина.


Общо разпространение

Европа без северните части, Средиземноморието, Кавказ и Югозападна Азия.


Значение

Плодовете могат да се използват за храна. Дървесината е плътна и здрава. Медоносно.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

[2] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.


Sorbus torminalis in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2020 BGflora.net