БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Свещена къпина

Rubus sanctus

Снимки на Свещена къпина (Rubus sanctus)

Rubus sanctus Rubus sanctus Rubus sanctus Rubus sanctus Rubus sanctus Rubus sanctus Rubus sanctus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Свещена къпина, Кървавочервена къпина. За произхода на името вижте по-долу.


Латинско име

Rubus sanctus Schreb. - чете се "рубус санктус". В българската литература се среща като Rubus sanguineus Friv., но това име в повечето съвременни източници се смята за синоним.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Свещената къпина е храст, достигащ височина до 3 метра. Клонките и дръжките на листата са с множество бодли. Цветовете са с розови венчелистчета. Листата са дланевидни, с по 5 дяла, по-рядко с по-малко. Зрелите плодове са черни. Цъфти май-септември[1][2].


Местообитание

Открити места, край реки, по синори[3].


Разпространение в България

Разпространение на Свещената къпина по флористични райони (оцветените в сиво)[4]:

Rubus sanctus

От 0 до 600 метра надморска височина[5].


Свещената къпина в Библията

Свещената къпина е именно видът къпина, известна като неизгарящата къпина, чрез която Бог се явява на св. пророк Моисей Боговидец. Разказът за това събитие е поместен в третата глава на книга Изход от св. Библия:

"Моисей пасеше овците на тъста си Иотора, Мадиамския свещеник. Веднъж откара стадото далеч в пустинята и дойде при Божията планина Хорив. И яви му се Ангел Господен в огнен пламък изсред една къпина. И видя той, че къпината гори в огън, но не изгаря. Моисей рече: ще ида и ще погледам това велико явление, защо къпината не изгаря. Господ видя, че той отива да гледа, и извика към него Бог изсред къпината и рече: Моисее, Моисее! Той отговори: ето ме (Господи)! И рече Бог: не се приближавай насам; събуй си обущата от нозете, защото мястото, на което стоиш, е земя света. И рече (му): Аз съм Бог на баща ти, Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Иаковов. Моисей закри лицето си, защото се боеше да погледне към Бога."

Именно поради това чудесно явяване на Бог, този вид къпина е получил своето име.


Значение

Свещената къпина има ядливи, вкусни и ароматни плодове[6].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] К. Методиев - лични наблюдения.

[3] К. Методиев - лични наблюдения.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[5] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.

[6] К. Методиев - лични наблюдения.


Rubus sanctus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net