БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Горска ягода

Fragaria vesca

Снимки на Горска ягода (Fragaria vesca)

Fragaria vesca Fragaria vesca Fragaria vesca Fragaria vesca Fragaria vesca

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Горска ягода.


Латинско име

Fragaria vesca L. - чете се "фрагариа веска".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение с хоризонтално коренище. От пазвите на листата излизат дълги, вкореняващи се във възлите, пълзящи надземни издънки. Листата са сложни тройни, с дълги до 20 cm дръжки, събрани в приосновна розетка. Цветоносните стъбла високи 5-30 cm високи, безлистни. Цветовете са 1,5-2 cm в диаметър, събрани в щитовидни съцветия. Ягодата покрита изцяло с орехчета[1]. Цъфти май-август.


Местообитание

Гори, храсталаци, горски поляни и скални сипеи[2].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони. От 0 до 2000 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Естествено разпространен е в Европа, Северна Африка и Азия. Пренесен от човека и в други континенти[4].


Значение

Хранително и лечебно растение. За директна консумация и за приготвяне на сладка и др. се използват лъжливите плодове - ягодите.


Употребяема част за лечебни цели (билка)

Лист от горска ягода - Folium Fragarie.


Време и начин на бране на билката

Листата се отрязват с листната дръжка до 4 cm[5].


Първична обработка на билката

Суши се на сянка или в добре проветриви помещения[6].


Лечебно действие и приложение

Листата от горската ягода имат адстрингентно (затягащо), противовъзпалително, холеретично и слабо хипотензивно действие[7].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България

Диворастящи пролетни цветя


Източници на информация

[1] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Билкосъбиране. Билер. София.

[2] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Маркова, М. 1973. Флора на Н.Р.България. Том 5.

[5] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Пос. източник.

[6] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Пос. източник.

[7] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Пос. източник.


Fragaria vesca in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2019 BGflora.net