БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Лютиковидна съсънка

Anemone ranunculoides

Снимки на Лютиковидна съсънка (Anemone ranunculoides)

Anemone ranunculoides Anemone ranunculoides Anemone ranunculoides Anemone ranunculoides Anemone ranunculoides Anemone ranunculoides Anemone ranunculoides Anemone ranunculoides

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Лютиковидна съсънка.


Латинско име

Anemone ranunculoides L. - чете се "анемо́не ранункуло́идес".[1] Видовото име ranunculoides означава "лютиковиден"[2] – поради приликата си с растенията от род Лютиче, латинското име на който е Ranunculus.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Лютиковидна съсънка е многогодишно тревисто растение. Коренището дълго, цилиндрично, хоризонтално, кафяво, покрито с люсповидни листа. Цветоносните стъбла високи 7-30 см, изправени, голи или разсеяно влакнести. Приосновните листа липсват или единични, дълбоко триделни на дълга дръжка; стъбловите листа 3, повече или по-малко отдалечени от цветовете, на дръжки, до основата дланевидно триделни, дяловете на къси дръжчици, яйцевидни, удължено яйцевидни или тясно елиптично ланцетни, в основата удължено клиновидни, целокрайни, нагоре едро назъбени до изрязани, рядко двуделни; тревисти, зелени, отгоре, главно по жилките и по ръба, разсеяно влакнести, отдолу голи. Цветовете 1,5-3 см в диаметър, единични или по 2, рядко 3-5 (до 12) в сенниковидно съцветие, жълти до портокаленожълти, с дръжки, повече или по-малко гъсто покрити с бели власинки. Околоцветните листчета 5 (рядко повече), 10-15 мм дълги и 8-10 мм широки, венчевидни, широко яйцевидни, целокрайни, на върха закръглени, в основата внезапно стеснени в къс нокът, отгоре голи, отдолу малко много гъсто покрити с прилегнали сребристи власинки. Тичинките многобройни, значително по-къси от околоцветника, прашниците жълти. Плодничетата многобройни, късо гъсто влакнести; стълбчето късо, кукесто подвито. Сборните плодове увиснали. Орехчетата 4-6 мм дълги, яйцевидни, гъстовлакнести. Цъфти март-май.[3]


Местообитание

Из влажни сенчести широколистни гори и храсталаци, най-често в гори от Обикновен бук и Обикновен габър.[4]


Разпространение в България

В цялата страна - в равнините, предпланините и планините, до 1500 м надм. височина.[5]


Общо разпространение

Европа (без северозападните ѝ части), Средиземноморие, Югозападна Азия, Кавказ.[6]


Значение

Отровно, съдържа протоанемонин, сапонини. Декоративно.[7]Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

[2] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

[3] Кузманов, Б. 1970. В: Флора на Народна Република България, том ІV, София.

[4] Кузманов, Б. 1970. Пос. източник.

[5] Кузманов, Б. 1970. Пос. източник.

[6] Кузманов, Б. 1970. Пос. източник.

[7] Кузманов, Б. 1970. Пос. източник.


Anemone ranunculoides in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net