БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Родопска телчарка - Polygala rhodopea - снимка 4

Polygala rhodopea

Цвят и лист на Родопска телчарка (Polygala rhodopea) снимани с човешки пръст за мащаб.

Снимано на 28 март 2019 г. в защитена местност "Огняновско-Синитевски рид", землище на село Огняново, община Пазарджик, Бесапарски ридове.


следваща снимка >>


Polygala rhodopea
Снимка 4

<< предишна снимка


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net