БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Родопска телчарка

Polygala rhodopea

Снимки на Родопска телчарка (Polygala rhodopea)

Polygala rhodopea Polygala rhodopea Polygala rhodopea Polygala rhodopea Polygala rhodopea

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Родопска телчарка.


Латинско име

Polygala rhodopea (Velen.) Janch. - чете се "полигала родопеа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Родопската телчарка е многогодишно тревисто растение. Стъблата в основата повече или по-малко вдървенели, разклонени, лежащи или възходящи, дълги от 5 до 10 cm. Крилцата на цветовете са наполовина по-тесни от кутийката. Дяловете на семенния придатък неравни помежду си, по-дългият до 2/3 от дължината на семето, ланцентен, прав. Цъфти през месеците март-юни[1].


Местообитание

Сухи варовити места, най-често в пукнатини на скали[2].


Разпространение в България

Карта, показваща естественото разпространение на Родопската телчарка по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Polygala rhodopea


Общо разпространение

Гърция и бивша Югославия - балкански ендемит[4].


Синоними

Среща се като Polygala rhodopаea, Polygala hohenackeriana var. rhodopea Vel., Polygala hohenackeriana subsp. rhodopea (Vel.) Hayk., Polygala supina subsp. rhodopea Vel.[5].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Кожухаров, Ст. & А. Петрова. 1979. Флора на Народна Република България. Том VII. Изд. на БАН. София.

[2] Кожухаров, Ст. & А. Петрова. 1979. Пос. източник.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание. Българска фондация "Биоразнообразие". София.

[4] Кожухаров, Ст. & А. Петрова. 1979. Пос. източник.

[5] Кожухаров, Ст. & А. Петрова. 1979. Пос. източник.


Polygala rhodopea in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net