БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Дребна власица

Eragrostis minor

Снимки на Дребна власица (Eragrostis minor)

Eragrostis minor Eragrostis minor Eragrostis minor Eragrostis minor

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Дребна власица.


Латинско име

Eragrostis minor Host - чете се "ерагро́стис ми́нор"1. Видовото име minor означава "малък"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Дребната власица е едногодишно тревисто растение. Стъблата приповдигащи се, разклонени от основата, тънки и гладки, високи 10-50 см. Листните петури плоски, линейни, покрити, както и влагалищата, с дълги, рядко разположени власинки, по края с жлезисти брадавички. Езичето във вид на ресничести власинки. Метлицата рехава, клонките разположени по 1-2 заедно. Класчетата на къси дръжчици, продълговати, сини, 4-11 мм дълги, с 5-20 цвята. Плевите 1,5 мм дълги, по-къси от плевиците. Долната плевица яйцевидна, тъпа, по жилките с космици. Цъфти юни-август3.


Местообитание

По песъчливите и каменливи места, край пътищата и стоборите4.


Разпространение в България

В цялата страна от морското равнище докъм 1000 метра надморска височина5.


Общо разпространение

Западна и Средна Европа, Средиземноморието, Северна и Южна Азия, Северна и Централна Америка6.Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Хинкова, Цв. 1963. Във: Флора на Народна Република България, том І. Изд. на БАН, София.

4 Хинкова, Цв. 1963. Пос. източник.

5 Хинкова, Цв. 1963. Пос. източник.

6 Хинкова, Цв. 1963. Пос. източник.

Eragrostis minor in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net