БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Дългоплоден мак

Papaver dubium

Снимки на Дългоплоден мак (Papaver dubium)

Papaver dubium Papaver dubium Papaver dubium Papaver dubium Papaver dubium

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Дългоплоден мак.


Латинско име

Papaver dubium L. - чете се "папавер дубиум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Едногодишно тревисто растение. Стъблото високо от 30 до 60 cm. Дискът на близалцето на цветовете с 4-8 (12) изпъкнали киловидни дяла. Плодната кутийка продълговато-бухалковидна или бухалковидно-цилиндрична, дълга 1,5-2 cm. Цъфти април - юли[1].


Местообитание

Сухи тревисти места и ниви[2].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони. От 0 до 1000 метра надморска височина[3].


Значение

Плевелно, декоративно и отровно растение[4].Вижте също

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Papaver dubium in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2019 BGflora.net