БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Дълголистен главопрашник

Cephalanthera longifolia

Снимки на Дълголистен главопрашник (Cephalanthera longifolia)

Cephalanthera longifolia Cephalanthera longifolia Cephalanthera longifolia Cephalanthera longifolia

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Дълголистен главопрашник.


Латинско име

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch - чете се "цефаланте́ра лонгифо́лиа"[1]. Видовото име "longifólia" означава "дълголистен"[2].


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Дълголистният главопрашник е многогодишно тревисто растение, високо от 20 до 50 cm. Цветовете бели, без шпора. Прицветниците, най-малко на горните и средните цветове, са по-къси от завръза. Листата са ланцетни до тясноланцетни. Цъфти юни-юли[3].


Местообитание

Гори, храсталаци, сечища[4].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони от морското равнище докъм 1000 метра надморска височина[5].Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, изд. Матком.

[2] Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

[5] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

Cephalanthera longifolia in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net