БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Обикновена лунна папрат

Botrychium lunaria

Снимка на Обикновена лунна папрат (Botrychium lunaria)

Botrychium lunaria Botrychium lunaria Botrychium lunaria

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Обикновена лунна папрат.


Латинско име

Botrychium lunaria (L.) Swartz - чете се "ботрихиум лунариа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение, високо до 8 cm. Листата са разделени на два дяла, разположени един срещу друг. Единият, по-долен дял, е перест, с къса дръжка и от всяка страна е по 2 до 9 полукръгли, целокрайни, при основата си клиновидни делчета. Този дял е стерилен (не образува спори). Другият по-горен листен дял е спороносен. Той е двойно-перест, с линейни дялове, от които горните имат по двата си ръба разположени в две редици спорангии[1].


Местообитание

Високопланински поляни[2].


Разпространение в България

Установен е в следните планини: Стара планина, Витоша, Осогово, Рила, Родопите, Пирин, Славянка[3].


Общо разпространение

Европа, Западна и Северна Азия, Хималаи, Америка и Австралия[4].Вижте също

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Високопланинските растения в България. Изд. "Наука и изкуство". София.

[2] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[3] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[4] Стоянов, Н. & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.


Botrychium lunaria in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 - 2020 BGflora.net