БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Качулесто кукувиче грозде

Muscari comosum

Снимки на Качулесто кукувиче грозде (Muscari comosum)

Muscari comosum Muscari comosum Muscari comosum Muscari comosum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Качулесто кукувиче грозде.


Латинско име

Muscari comosum (L.) Mill. - чете се "мускари комозум". Среща се и под името Leopoldia comosa.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Качулестото кукувиче грозде е многогодишно тревисто растение, достигащо височина от 30 до 70 cm. На върха на съцветието е разположен сноп от безплодните цветове. Околоцветникът на безплодните цветове не повече от 1,5 пъти по-дълг отколкото широк. Дръжките на безплодните цветове 3-4 по-дълги от самия околоцветник. Зъбчетата на плодните цветове са светли. При близкия вид Muscari tenuiflorum зъбчетата на цветовете са черни, а околоцветникът на стерилните цветове е над два пъти по-дълъг отколкото широк. Цъфти през месеците май - юни[1].


Местообитание

Сухи и тревисти каменисти места[2].


Разпространение в България

Карта показваща естественото разпространение на Качулесто кукувиче грозде по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Muscari comosum

Между 0 и 1000 метра надморска височина[4].Вижте още

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Източници на информацията за описанието:

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.


Muscari comosum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2020 BGflora.net