БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Тесноцветно кукувиче грозде

Muscari tenuiflorum

Снимки на Тесноцветно кукувиче грозде (Muscari tenuiflorum)

Muscari tenuiflorum Muscari tenuiflorum Muscari tenuiflorum Muscari tenuiflorum Muscari tenuiflorum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Тесноцветно кукувиче грозде.


Латинско име

Muscari tenuiflorum Tausch - чете се "мускари тенуифлорум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен.


Описание и разпознаване

Тесноцветното кукувиче грозде е многогодишно тревисто растение, високо 30-60 cm. Листата са 3-7 на брой, дълги от 15 до 30 cm и широки 8-20 mm, линейни, обикновено надлъжно сгънати. Цветоносното стъбло изправено, по-дълго от листата. Съцветието е гроздовидно, от 6 до 30 cm дълго, рехаво, цилиндрично. Цветните дръжки на плодните цветове са дълги 2-7 mm, насочени настрани, по-къси от цветовете, неиздължаващи се след цъфтеж. Плодните цветове са 5 до 9,5 mm дълги, тясно продълговати, бледо сиво-кафяви, с черни зъбци. Стерилните цветове на върха на съцветието са 3,5-14 mm дълги, светло виолетови, с 4-16 mm дълги дръжки, насочени нагоре или встрани[1]. Цъфти през месеците май - юли.

От близкия вид Качулестото кукувиче грозде най-лесно се различава по цвета на околцветните зъбци, които при него са бледо жълтеникаво-кафяви, докато при Дългоцветното, както бе посочено и по-горе, са черни[2].


Местообитание

Сухи, каменисти поляни[3].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна[4].Бележки

Среща се и под името Leopoldia tenuiflora (Tausch) Heldr.


Вижте още

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Владимир Владимиров. 2006. Фото-определител на висшите растения в Родопите, Екологична организация "Родопи", София.

[2] Владимир Владимиров. 2006. Пос. източник.

[3] Владимир Владимиров. 2006. Пос. източник.

[4] Владимир Владимиров. 2006. Пос. източник.


Muscari tenuiflorum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2020 BGflora.net