БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Гусихиева ведрица

Fritillaria gussichiae

Снимки на Гусихиева ведрица (Fritillaria gussichiae)

Fritillaria gussichiae Fritillaria gussichiae Fritillaria gussichiae Fritillaria gussichiae Fritillaria gussichiae Fritillaria gussichiae

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Гусихиева ведрица.


Латинско име

Fritillaria gussichiae (Degen & Dörfl.) Rix - чете се "фритилария гусихие".


Природозащитен статут и заплахи

ЗАЩИТЕН вид, включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие.

В Червения списък на българските висши растения видът е категоризиран като "Почти застрашен" (Near Threatened)[1].

Основна опасност за съществуването на вида е унищожаването на местообитанията на вида и брането на растението от туристи.


Описание и разпознаване

Гусихиевата ведрица е многогодишно луковично тревисто растение. Височина на надземната част е 20 - 40 см. От другите видове на рода се отличава по широкозвънчевидния околоцветник, по последователните в горната част, а не срещуположни листа и по цвета на венчето. Цъфти април-юни[2].


Местообитание

По каменливи, тревисти и храсталачни места[3].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Знеполски район, Западни гранични планини, Струмската долина, Рила, Средна гора, Западни Родопи, Славянка, Беласица и Тракийската низина. От 0 до 1500 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Балкански ендемит - утановен е в следните държави: България, Гърция, Република Македония и Сърбия[5].


Бележки

В миналото растението описано тук, се смяташе че принадлежи към вида Гръцка ведрица (Fritillaria graeca) и така беше отразено преди в Българската флора онлайн.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Ana Petrova & Vladimir Vladimirov. 2009. Red List of Bulgarian vascular plants – Phytol. Balcan., 15(1): 63-94.

[2] Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

[5] Petrova, A., Bazos, I. & Stevanović, V. 2011. Fritillaria gussichiae. The IUCN Red List of Threatened Species 2011.


Fritillaria gussichiae in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2020 BGflora.net