БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Кирилов лук

Allium cyrilli

Снимки на Кирилов лук (Allium cyrilli)

Allium cyrilli Allium cyrilli Allium cyrilli Allium cyrilli

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Кирилов лук.


Латинско име

Allium cyrilli Ten. - чете се "а́лиум цири́ли"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Кириловият лук е многогодишно тревисто растение с височина между 40 и 80 cm. Листата са плоски, линейни, по-широки от 1 cm, разположени в основата на стъблото. Цветовете със звездовидно разположени, белезникави до виолетови околоцветни листчета, дълги от 4,8 до 6,6 mm и широки от 1,5 до 2 mm. Дръжките на тичинките тяснотриъгълни, постепенно разширени към основата си. Завръзът пурпурен до черен. Дръжките на цветовете по време на цъфтеж са тъмнозелени до пурпурни. Цъфти май23.


Местообитание

Тревисти места4.


Разпространение в България

Във флористичните райони: Черноморско крайбрежие (южно), Източни и Средни Родопи, Тракийска низина и Тунджанска хълмиста равнина; от 0 до 1000 метра надморска височина5.

Карта показваща разпространението на Кириловия лук по флористични райони (оцветените в сиво)6:

Allium cyrilli


Общо разпространение

България7, Италия, Франция, Гърция, Украйна (полуостров Крим), Турция8.


Значение

Кириловият лук е декоративно, хранително и медоносно растение9.


Произход на името

Видът е описан като нов за науката от италианския ботаник Микеле Теноре (Michele Tenore 1780–1861) през 1827 г. по растение от Южна Италия (провинция Пулия). Теноре е нарекъл вида на друг италиански ботаник - Доменико Чирило (Domenico Cirillo 1739–1799), който първоначално нарисувал и дал непубликуваното име Allium fragrans на този вид лук10. Доменико Чирило, освен че бил ботаник и зоолог, се занимавал и с политика - участвал в учредяването на т. нар. Партенопейска република, но за това си дело, след ликвидирането на републиката, е осъден на смърт и екзекутиран11.Благодарности

Успяхме да направим снимките на този забележителен диворастящ лук, благодарение на Владимир Трифонов - главен експерт в РИОСВ-Хасково.


Вижте още

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

3 Lorenzo Peruzzi, Michele Adorni, Teodoro Dura, Luigi Ghillani, Giancarlo Pasquali, Luigi Rignanese, Daniele Ronconi & Maurizio Teruzzi. 2012. Allium cyrilli (Amaryllidaceae): typification, taxonomy and update of the Italian distribution - Phytotaxa 71: 53–58.

4 Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

5 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

6 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.

7 Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

8] Allium cyrilli Ten. | Plants of the World Online | Kew Science. - посетен на 20 май 2020 г.

9 Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

19 Lorenzo Peruzzi, Michele Adorni, Teodoro Dura, Luigi Ghillani, Giancarlo Pasquali, Luigi Rignanese, Daniele Ronconi & Maurizio Teruzzi. 2012. Пос. източник.

11 Domenico Cirillo - Wikipedia. - посетен на 20 май 2020 г.

Allium cyrilli in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 - 2021 BGflora.net