БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Обикновена мехурка

Utricularia vulgaris

Снимки на Обикновена мехурка (Utricularia vulgaris)

Utricularia vulgaris Utricularia vulgaris Utricularia vulgaris Utricularia vulgaris Utricularia vulgaris Utricularia vulgaris Utricularia vulgaris Utricularia vulgaris

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Обикновена мехурка.


Латинско име

Utricularia vulgaris L. - чете се "уртикула́риа вулга́рис"1. Видовото име vulgaris означава "обикновен"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие3.


Описание и разпознаване

Обикновената мехурка e многогодишно тревисто плаващо растение. Стъблата 10-200 см дълги, тънки, разклонени; мономорфни. Листата 1,5-8 см дълги, многократно дланевидно нишковидно наделени. Листните дялове дребно назъбени; зъбците с единични или в снопчета четинки, с многобройни (10-200) мехурчета на всеки лист. Цветовете 3-15 в 10-30 см високи, изправени гроздовидни съцветия; цветните дръжки 6-15 мм дълги, след цъфтеж извити надолу, 2-5 пъти по-дълги от люсповидните прицветници. Чашката яйцевидна. Венчето 12-20 мм дълго, оранжево-жълто, с червеникави ивици на долната устна, която затваря гърлото на венечната тръбица; долната с 3 слабо наделени, извити надолу дяла; шпората (6) 7-9 мм дълга, по-дълга, отколкото широка, повече или по-малко широко конична, в основата рязко стеснена в един къс, тясно цилиндричен, повече или по-малко заострен връх, с вътрешни жлези само по абаксиалната повърхност. Кутийката 3-5 мм в диаметър, кълбеста. Цъфти юни-август4.


Местообитание

В блата, езера и бавно течащи води в равнини, предпланини и планини, рядко5.


Биология

Обикновената мехурка е свободно плаващо растение, без развити корени, с тънки нишковидни листа. Всъщност, когато не цъфти, прилича по скоро на водорасло. Но тази външност е подвеждаща - Обикновенната мехурка е безжалостен хищник. По нишковидните лисни дялове са разположени мехурчета, които представляват капани, чрез които растението улавя, смила и използва за храна дребни водни безгръбначни животни. На входа на мехурчето има власинки, при докосването, на които преградата на мехурчето се отваря със скорост около 0,5 милисекунди, засмуквайки животното, след което се затваря със скорост около 2,5 милисекунди6. След улавянето на жертвата, чрез жлези, разположени в стените на мехурчето започва изпомпването на водата от вътрешността му. Същевременно от вътрешната страна на мехурчето специализирани четириделни жлези, започват да отделят ензими, които смилат уловеното животно, след което същите жлези поглъщат смлените белтъци и ги метаболизират до нужните на растението хранителни вещества7.

Така описаният начин на хранене на Обикновената мехурка с водни животни не можем и да си представим, как би могъл да възникне чрез механизмите на еволюцинната теория (и никой досега не е успял да си го представи), за доказателства пък, както обикновено и дума не може да става. Разбира се, за нас е напълно ясно, че това растение, както и всички други, е създадено от Бога в третия ден на сътворението.

По-долу следва видео, където чрез анимация е показано описаното по-горе явление, а след него следва друго видео, в което можете да видите и как действа капанът на мехурката в природата:


Разпространение в България

Разпространено в цялата страна, но рядко; от морското равнище докъм 2000 м надм. височина8.


Общо разпространение

Умерена Евразия, Северозападна Африка, Северен Сибир, Северна Америка9.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Закон за биологичното разнообразие.

4 Маркова, М. 1995. В: Флора на Република България, том Х, Издателство на БАН, София.

5 Маркова, М. 1995. Пос. източник.

6 Utricularia vulgaris (common bladderwort, greater bladderwort): Go Botany.

7 Bladderwort (Utricularia vulgaris): Utricularia’s trap Utricularia vulgaris english - YouTube.

8 Маркова, М. 1995. Пос. източник.

9 Маркова, М. 1995. Пос. източник.


Utricularia vulgaris in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net