БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Рехавоцветно секирче

Lathyrus laxiflorus

Снимки на Рехавоцветно секирче (Lathyrus laxiflorus)

Lathyrus laxiflorus Lathyrus laxiflorus Lathyrus laxiflorus Lathyrus laxiflorus Lathyrus laxiflorus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Рехавоцветно секирче.


Латинско име

Lathyrus laxiflorus (Desf.) O. Kuntze - чете се "латирус лаксифлорус".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение високо 20-40 cm. Стъблото без крила. Листата с една двойка елипсовидни листчета. Прилистниците широки почти колкото листчета, равни на листните дръжки. Венчето е лилаво, с по-светли крилца и ладийка. Бобът е космат[1]. Цъфти май-юли.


Местообитание

В храсталаци и гори[2].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна[3].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Lathyrus laxiflorus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2019 BGflora.net