БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Дланелистно секирче

Lathyrus digitatus

Снимки на Дланелистно секирче (Lathyrus digitatus)

Lathyrus digitatus Lathyrus digitatus Lathyrus digitatus Lathyrus digitatus Lathyrus digitatus Lathyrus digitatus Lathyrus digitatus Lathyrus digitatus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Дланелистно секирче, Дланолистно секирче.


Латинско име

Lathyrus digitatus (M. Bieb.) Fiori - чете се "латирус дигитатус".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Дланелистното секирче е многогодишно тревисто растение, достигащо височина от 30 до 50 cm. Листата са без мустаче, завършват с осилче, съставени от 1 до 2 двойки приближени, приседнали линейни до линейно-ланцетни листчета. Цветовете пурпурни или виолетови. Цъфти май-юни[1].


Местообитание

Храсталаци и светли гори[2].


Разпространение в България

В следните флористични райони: Черноморско крайбрежие, Североизточна България, Стара Планина (източна), Софийски район, Витошки район, Долината на Струма, Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина, Родопи (средни и източни) и Странджа; от морското равнище докъм 800 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

В следните държави и райони: Азербайджан, Албания, Армения, България, Грузия, Гърция Италия, Сърбия, Северна Македония, Босна и Херцеговина, Хърватия, Словения, Черна гора, Русия (Северен Кавказ), Турция, Украйна (Крим)[4].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Делипавлов, Д. И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity - посетен на 9 април 2020 г.


Lathyrus digitatus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net