БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Белоцветен дебелец

Sempervivum leucanthum

Снимки на Белоцветен дебелец (Sempervivum leucanthum)

Sempervivum leucanthum Sempervivum leucanthum Sempervivum leucanthum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Белоцветен дебелец.


Латинско име

Sempervivum leucanthum Panč. - чете се "семпервивум левкантум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Стъблата високи 15-20 cm. Цветовете са жълто-бели. Власинките по листата са по-къси от 2 mm. Цъфти юни-август[1].


Местообитание

По скали[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Витоша, Славянка, Пирин, Рила, Родопи (западни и средни), Тунджанска хълмиста равнина; от 800 до 2000 m надморска височина[3].


Общо разпространение

Балкански ендемит - расте единствено в страните на Балканския полуостров[4].


Бележки

Снимките на вида в сайта са направени на растение взето от природата (край град Велинград) и отгледано в саксия. Историята можете да прочете в описанието на рода.Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Sempervivum leucanthum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net