БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Содово вълмо

Salsola soda

Снимки на Содово вълмо (Salsola soda)

Salsola soda Salsola soda Salsola soda

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Содово вълмо.


Латинско име

Salsola soda L. - чете се "са́лсола со́да"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Содовото вълмо е голо едногодишно тревисто растение. Стъбловите листа са меки, линейни, без бодли, долните срещуположни, горните последователни. Цъфти юли — септември2, 3.


Местообитание

Засолени почви и пясъци4.


Разпространение в България

Черноморско крайбрежие, край бившето Стралджанско блато5.


Общо разпространение

Централна, Южна и Югоизточна Европа, Средиземноморието, Кавказ, Централна Азия, Западен Сибир, Японо-Китайската област6.


Значение

В миналото Содовото вълмо е имало голямо промишлено значение, тъй като пепелта получена от растението се е използвала за производство на натриев карбонат, който пък е необходим при производството на стъкло. В наши дни натриевият карбонат се произвежда по други способи, но Содовото вълмо все още се отглежда за храна, като е особено използвано като зеленчук в Италия, където е познато под имената barba di frate, agretti и liscari7.Вижте също

Растенията по нашите плажове

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Стоянов Н., Б. Стефанов & Б. Китанов. 1966. Флора на България. Наука и изкуство. София.

3 Йорданов, Д. и Б. Кузманов. 1966. Във: Флора на Народна Република България, том III, София.

4 Стоянов Н., Б. Стефанов & Б. Китанов. Пос. източник.

5 Кузманов, Б. 1979. Пос. източник.

6 Salsola soda - Wikpedia - посетен на 21 август 2021 г.


Salsola soda in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net