БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Жлезист вечерник - Hesperis laciniata - снимка 6

Hesperis laciniata

Овласяване върху стъбло и листа на Жлезист вечерник (Hesperis laciniata).

Снимано на 3 май 2006 г. в защитена местност "Огняновско-Синитевски рид", Бесапарски ридове, област Пазарджик.


<< предишна снимка


Hesperis laciniata
Снимка 6

English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2014 - 2020 BGflora.net