БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Жлезист вечерник

Hesperis laciniata

Снимки на Жлезист вечерник (Hesperis laciniata)

Hesperis laciniata Hesperis laciniata Hesperis laciniata Hesperis laciniata Hesperis laciniata Hesperis laciniata

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Жлезист вечерник, Жлезисто вечерниче.


Латинско име

Hesperis laciniata All. - чете се "хесперис лациниата".


Природозащитен статут и заплахи

Жлезистият вечерник НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Двугодишно или многогодишно тревисто растение, високо от 10 до 80 cm. Цветовете са жълтеникави до жълтокафяви, понякога с виолетови жилки. Плодовете на дръжки, които са около 10 пъти по-къси от тях. Венчелистчетата 3-9 mm широки. Цъфти април-юни[1].


Местообитание

По варовити каменисти и скалисти места[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Знеполски район, Славянка, Рила, Средна гора (западна), Тракийска низина, Черноморско крайбрежие и Родопи (средни и западни)[3].


Общо разпространение

Централна и Южна Европа, Средиземноморие, Югозападна Азия, Северна Африка[4].


Значение

Жлезистият вечерник е растение с украсни (декоративни) качества.Вижте също

Списък на видовете тревисти растения с жълти цветове, които си имат свои страници в Българската флора онлайн


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] Асенов, Ив. 1970. В: Флора на НР България, том IV, София.


Hesperis laciniata in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2014 - 2020 BGflora.net