БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Прицветникова злина

Barbarea bracteosa

Снимки на Прицветникова злина (Barbarea bracteosa)

Barbarea bracteosa Barbarea bracteosa Barbarea bracteosa Barbarea bracteosa Barbarea bracteosa Barbarea bracteosa Barbarea bracteosa

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Прицветникова злина.


Латинско име

Barbarea bracteosa Guss. - чете се "барба́реа брактео́за"1. Видовото име bracteosa означава "с добре развити или с много прицветници"2. От тук е изведено и българското име.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие, но в България е с ограничено разпространение.


Описание и разпознаване

Прицветниковата злина е двугодишно или многогодишно тревисто растение. Най-отличителната особеност на вида е, че най-малко долните цветове са с прицветници - малки листчета в основата на цветната дръжка. Следва подробно описание:

Стъблата изправени, 15-30 (50) см високи, прости или с по няколко излизащи от най-долната част разклонения, цилиндрични, фино набраздени, голи. Приосновните и долните стъблови листа с дълги дръжки, лировидно пересто нарязани, с 2-4 двойки продълговато яйцевидни до ланцетни, неравномерно назъбени странични дяла много по-голям, широко елиптичен до почти кръгъл, тъпо назъбен или целокраен връхен дял. Горните стъблови листа приседнали, в основата с обхващащи стъблото ушички, лировидно пересто изрязани до пересто разделени. Съцветията гроздовидни с прицветници най-малко в долната част. Цветните дръжки 2-3 мм дълги, изправено отклонени. Чашелистчетата 2-3 мм дълги, продълговати до широко елиптични, външните на върха със или без рогче. Венчелистчетата 4-5 мм дълги, с 1/3 по-дълги от чашката, жълти, тясно обратно яйцевидни, на върха закръглени или плитко изрязани. Тичинките 3-4 мм дълги. Дръжките на шушулките 3-4(5) мм дълги, изправено отклонени, слабо дъговидно извити нагоре или прави. Шушулките 1,5-3 см дълги, 1,5-2 мм широки, линейно цилиндрични, малко сплескани, неясно четириръбести, прави, изправени към оста на съцветието. Капачетата с ясно очертана средна жилка. Стълбчето 1-2 мм дълго. Семената 1,5 мм дълги и 1 мм широки, яйцевидни, червеникавокафяви, с фина мрежесто грапава повърхност: Цъфти юни-август3.


Местообитание

Скални поляни и каменливи места4.


Разпространение в България

Намиран е във флористичните райони Рила, Пирин, Беласица, Славянка и Западни гранични планини; расте между 1500 и 2100 метра надморска височина5.

Карта показваща естественото разпространение на Прицветниковата злина по флористични райони (оцветените в сиво)6:

Barbarea bracteosa


Общо разпространение

България, Франция, Италия, страните от бивша Югославия, Гърция, Албания и Алжир7.

Карта на общото разпространение на Прицветниковата злина8:

Barbarea bracteosaВижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Асенов, Ив. 1970. В: Флора на Народна Република България, том IV, изтаделство на БАН.

4 Асенов, Ив. 1970. Пос. източник.

5 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

6 Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.

7 Barbarea bracteosa Guss. | Plants of the World Online | Kew Science.

8 Barbarea bracteosa Guss. | Plants of the World Online | Kew Science.


Barbarea bracteosa in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net