БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Черноморска ауриния

Aurinia uechtritziana

Снимки на Черноморска ауриния (Aurinia uechtritziana)

Aurinia uechtritziana Aurinia uechtritziana Aurinia uechtritziana Aurinia uechtritziana Aurinia uechtritziana Ceutorhynchus solarius

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Черноморска ауриния, Българска ауриния, Лепидотрихум.


Латинско име

Aurinia uechtritziana (Bornm.) Cullen & T.R.Dudley - чете се "ауриния ехтрициана". Видът в литературата се среща и под името Lepidotrichum uechtritzianum (Bornm) Velen.


Природозащитен статут и заплахи

Защитен вид - включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие.

Включен в Червена книга на НР България, том 1 с категория рядък и в Европейския списък на редките, застрашените и ендемичните растения с категория уязвим [Lucas, 1977]. Опасност за вида е туристическата дейност и унищожаването на местообитанията.

В Червена книга на Република България, видът е с категория "Застрашен"1. В същият източник като заплахи са посочени:

"Ограниченото разпространение. Основната заплаха са туристическата инвазия и инфраструктурната дейност. През последните 100 години ареалът е намалял след унищожаване на находищата по крайбрежието около Варна – Златни пясъци и Бургаския залив. В района на природния феномен „Побити камъни“ причина за рязкото съкращаване на популацията е извършеното залесяване".


Описание и разпознаване

Черноморската ауриния е многогодишно тревисто растение - покрито със звездовидни власинки. Листата са с линейна форма, целокрайни (с цял ръб). Венчелистчета на цветовете са бели, двуделни, 4-5 mm дълги. Височината на цъфтящите растения е от 20 до 60 см. Цъфти юли-октомври.


Местообитание

Расте по морски пясъци и варовити скали.


Разпространение в България

Черноморско крайбрежие и едно находище в Североизточна България (Побитите камъни).


Общо разпространение

Освен в България, видът се среща и по Черноморското крайбрежие на Турция.


Бележки

Черноморската ауриния е хранително растение за един вид бръмбар хоботник: Ceutorhynchus solarius описан, като нов за науката, от българския ентомолог Павел Ангелов. C. solarius е монофаг - възрастното насекомо и ларвите му се изхранват единствено с Черноморската ауриния. Дължината на бръмбара е между 2 и 3 мм.Вижте още

Растенията по нашите плажове

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Антоанета Петрова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.


Aurinia uechtritziana in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2021 BGflora.net