БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Обикновено усойниче

Echium vulgare

Снимки на Обикновено усойниче (Echium vulgare)

Echium vulgare Echium vulgare Echium vulgare Echium vulgare Echium vulgare Echium vulgare

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Обикновено усойниче.


Латинско име

Echium vulgare L. - чете се "ехиум вулгаре".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Обикновеното усойниче е двугодишно тревисто растение, високо от 0,2 до 1 m. Венчето синьо, с нееднакви дялове, горните са по-големи. Съцветието цилиндрично. Стълбчето двуделно, с дялове по-дълги от 1 mm. Цъфти през месеците май-октомври[1].


Местообитание

По пустеещи тревисти и каменливи места[2].


Разпространение в България

В цялата страна от 0 и 1500 метра надморска височина[3].


Значение

Медоносно, плевелно, лечебно[4] и декоративно растение.Други български народни имена

За същия вид са (били) известни и следните имена от различни краища на България: кучи язик; кърско червило; левче; лесоча опашка; лисича опашка (Софийско, Пловдивско, гр. Драгоман); лесича опашка; лисичъ упашкъ (Търново); омайниче; осойница трева; осойниче; сечено биле; усойник[5].


Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[5] Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник, София.


Echium vulgare in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net