БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Италианско усойниче

Echium italicum

Снимки на Италианско усойниче (Echium italicum)

Echium italicum Echium italicum Echium italicum Echium italicum Echium italicum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Италианско усойниче.


Латинско име

Echium italicum L. - чете се "е́хиум ита́ликум"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Италианското усойниче е двугодишно тревисто растение, високо от 0,4 до 1,5 m. Стъблото покрито с гъсти, прилегнали, прости власинки и с власинки, разположени върху брадавички. Венчето белезникаво или синьо-виолетово, с еднакви дялове. Цъфти май-юни2.


Местообитание

Тревисти и каменисти места3.


Разпространение в България

В цялата страна от 0 до 1000 м надм. височина4.


Общо разпространение

Южна Европа и южните части на Централна Европа, Средиземноморие, Кавказ, Югозападна Азия5.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

1 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, изд. Матком.

2 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

3 Делипавлов и кол. 2003. Пос. източник.

4 Делипавлов и кол. 2003. Пос. източник.

5 Андреев, Н. & Д. Пеев. 1989. В: Флора на Народна Република България, том IX, Издателство на БАН, София.


Echium italicum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net