БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Бреза

Betula pendula

Снимки на Бреза (Betula pendula)

Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Бреза, Бяла бреза, Обикновена бреза.


Латинско име

Betula pendula Roth - чете се "бе́тула пе́ндула"1. Видовото име pendula означава "увиснал"2. Синоним: Betula alba L.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.

Ключов вид е за природно местообитание 91CA "Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори" - предмет на опазване в защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 в България3.


Описание и разпознаване

Брезата е листопадено дърво високо до 30 m с неправилна, яйцевидна рядка корона. Кората е бяла, лющеща се на хоризонтални ивици; при старите дървета в долната част на стъблото почти черна, с дълбоки пукнатини. Младите клонки обикновено увиснали, с гладка кора, гъсто покрити с лепкави брадавички. Листата са с триъгълно яйцевидна или триъгълно ромбична форма, 4-7 cm дълги и 2,5-4 cm широки, с 6-9 странични жилки, на върха заострени, първоначално са лепкави. Мъжките реси са приседнали (без дръжки) на върховете на клонките, до 6 cm дълги, цилиндрични, увиснали. Женските реси се развиват на скъсени клонки в пазвите на листата и са изправени, цилиндрични, 2-4 cm дълги. Плодът е едносеменно, 1-2 mm дълго, плоско, снабдено с две ципести крила орехче. Плодовете са събрани в цилиндрично съплодие, което при узряването им се разпада. Цъфти април - май4.


Местообитание

В разредени, светли гори и по скалисти места най-често в пояса на иглолистните гори. На много места вторично се настанява след опожаряване или изсичане на естествените гори5.


Разпространение в България

Установена е в цяла България до 2000 метра надморска височина6.


Общо разпространение

Европа, Кавказ и Западен Сибир7.


Значение

Брезата има мека, малотрайна дървесина, която се използва за различни изделия и мебели, за строеж, отопление и др. От клонките се изработват кошници и метли. От сока, който изтича напролет от пробити в стъблото дупки и съдържа малък процент захар, се приготвя брезово вино, използвано в медицината. От дървесината се получава брезов катран, също използван в медицината. Широко се използва като декоративно дърво8.


Любопитно

Белият цвят на кората на брезата се дължи на веществото бетулин - единственото бяло вещество в света на растенията. Във всички останали случаи белият цвят на растителните части се дължи на наличието на въздух в клетките на растенията9.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Високопланинските растения в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Кавръкова, В., Димова, Д., Димитров, М., Цонев, Р., Белев, Т., Раковска, К. /ред./ 2009. Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България. Второ, преработено и допълнено издание. София, Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма и федерация “ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ”.

4 Китанов, Б. 1966. Флора на Н. Р. България, том III, София.

5 Китанов, 1966. Пос. източник.

6 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

7 Китанов, 1966. Пос. източник.

8 Китанов, 1966. Пос. източник.

9 Кузманов, Б & Д. Пеев. 1993. 1001 въпроса и отговора за растителния свят, университетско издателство "Св. Климент Охридски", издателство "Петър Берон".


Betula pendula in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2021 BGflora.net