БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Бреза

Betula pendula

Снимки на Бреза (Betula pendula)

Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula Betula pendula

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Бреза, Бяла бреза, Обикновена бреза.


Латинско име

Betula pendula Roth - чете се "бетула пендула". Синоним: Betula alba L.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.

Ключов вид е за природно местообитание 91CA "Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори" - предмет на опазване в защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 в България[1].


Описание и разпознаване

Брезата е листопадено дърво високо до 30 m с неправилна, яйцевидна рядка корона. Кората е бяла, лющеща се на хоризонтални ивици; при старите дървета в долната част на стъблото почти черна, с дълбоки пукнатини. Младите клонки обикновено увиснали, с гладка кора, гъсто покрити с лепкави брадавички. Листата са с триъгълно яйцевидна или триъгълно ромбична форма, 4-7 cm дълги и 2,5-4 cm широки, с 6-9 странични жилки, на върха заострени, първоначално са лепкави. Мъжките реси са приседнали (без дръжки) на върховете на клонките, до 6 cm дълги, цилиндрични, увиснали. Женските реси се развиват на скъсени клонки в пазвите на листата и са изправени, цилиндрични, 2-4 cm дълги. Плодът е едносеменно, 1-2 mm дълго, плоско, снабдено с две ципести крила орехче. Плодовете са събрани в цилиндрично съплодие, което при узряването им се разпада. Цъфти април - май[2].


Местообитание

В разредени, светли гори и по скалисти места най-често в пояса на иглолистните гори. На много места вторично се настанява след опожаряване или изсичане на естествените гори[3].


Разпространение в България

Установена е в цяла България до 2000 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Европа, Кавказ и Западен Сибир[5].


Значение

Брезата има мека, малотрайна дървесина, която се използва за различни изделия и мебели, за строеж, отопление и др. От клонките се изработват кошници и метли. От сока, който изтича напролет от пробити в стъблото дупки и съдържа малък процент захар, се приготвя брезово вино, използвано в медицината. От дървесината се получава брезов катран, също използван в медицината. Широко се използва като декоративно дърво[6].Вижте също

Дърветата в България


Източници на информация

[1] Кавръкова, В., Димова, Д., Димитров, М., Цонев, Р., Белев, Т., Раковска, К. /ред./ 2009. Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България. Второ, преработено и допълнено издание. София, Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма и федерация “ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ”.

[2] Източници на информацията за описанието:

[3] Китанов, 1966, пос. изт.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[5] Китанов, 1966, пос. изт.

[6] Китанов, 1966, пос. изт.


Betula pendula in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2016 BGflora.net

ban