БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Черна елша - Alnus glutinosa - снимка 1

Alnus glutinosa

Клонка на Черна елша (Alnus glutinosa) с пъпки, мъжки и женски съцветия. Мъжките съцветия са дългите висящи жълтеникави реси разположени на върха на клонката; над тях червеникавите образувания, разположени хоризонтално са женските съцветия; на стъблото върху дръжка е разположена пъпка.

Клонката е снимана на 26 февруари 2011 г. в град Пазарджик, а е донесена от река Луда Яна, област Пазарджик.


следваща снимка >>


Alnus glutinosa
Снимка 1

English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2020 BGflora.net