БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Женска папрат - Athyrium filix-femina - снимка 5

Athyrium filix-femina

Сори (групи от спорангии) на Женска папрат (Athyrium filix-femina) - разположени по долната повърхност на листните делчета.

Снимано на 25 август 2018 г. в защитена местност "Лунгурлии", община Батак, област Пазарджик, Западни Родопи.


следваща снимка >>


Athyrium filix-femina
Снимка 5

<< предишна снимка


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net