БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Женска папрат

Athyrium filix-femina

Снимки на Женска папрат (Athyrium filix-femina)

Athyrium filix-femina Athyrium filix-femina Athyrium filix-femina Athyrium filix-femina Athyrium filix-femina Athyrium filix-femina

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Женска папрат.


Латинско име

Athyrium filix-femina (L.) Roth - чете се "атириум филикс-фемина".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Женската папрат е многогодишно тревисто растение, високо до 1 m. Сорите (групи от спорангии) продълговати или дъговидни, с неопадващ индузий. Листата са 2 до 3 пъти перести. Цъфти през месеците май - август[1].


Местообитание

Влажни, гористи места[2].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 0 до 2000 метра надморска височина[3].


Значение

Декоративно, отровно и лечебно растение[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[3] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.

[4] Делипавлов & кол., 2003. пос. съч.


Athyrium filix-femina in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net