БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Обикновено безсмъртниче

Xeranthemum annuum

Снимки на Обикновено безсмъртниче (Xeranthemum annuum)

Xeranthemum annuum Xeranthemum annuum Xeranthemum annuum Xeranthemum annuum Xeranthemum annuum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Обикновено безсмъртниче.


Латинско име

Xeranthemum annuum L. - чете се "ксерантемум аннуум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Едногодишно тревисто растение. Външните обвивни листчета са заострени и без власински. Вътрешните обвивни листчета на кошничката линейно-елиптични, венчевидни, разперени встрани, розови, виолетови до червени[1]. Цъфти през месеците юни - септември.


Местообитание

Сухи тревисти и пустеещи места[2].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони. От 0 до 1000 метра надморска височина[3].


Значение

Декоративно и лечебно растение. При изсушаване на растението, вътрешните венчевидни листчета на обвивката запазват цвета си, поради което е подходящо за изготвяне на сухи букети[4].


Бележки

Под името безсмъртниче е познато и растението Helichrysum arenarium известно и като Жълт смил.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] К. Методиев - лично наблюдение.


Xeranthemum annuum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2019 BGflora.net