БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Енчец

Solidago virgaurea

Снимки на Енчец (Solidago virgaurea)

Solidago virgaurea Solidago virgaurea Solidago virgaurea Solidago virgaurea Solidago virgaurea Solidago virgaurea Solidago virgaurea Solidago virgaurea Solidago virgaurea

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Енчец; Горски енчец; Жълт енчиц; Златка (прев.); Златна пръчица (прев.); Златник[1].


Латинско име

Solidago virgaurea L. - чете се "солидаго виргауреа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие[2]. Широко разпространен. Еднократното черпене от отделна популация не трябва да превишава 70% от нея, за да останат достатъчно плодоносещи индивиди за семенно самовъзобновяване. Повторното черпене от същото находище се препоръчва през 2 години[3].


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение, високо от 25 до 100 см. Коренището хоризонтално или косо разположено. Листата прости, цели, голи или финовлакнести, приосновните на дълги 2-6 см дръжки, стъбловите приседнали. Кошничките звънчевидни, малобройни, разположени в сбити класовидни метлици или в по-рехави метличести сложни съцветия, обвивните листчета в 4-6 реда; цветовете по 10-30 в кошничка, жълти. Плодосемките кафяви, с хвърчилки от 2 реда жълто-бели напилени власинки. Цъфти юли - септември[4].


Местообитание

Расте в храсталаци, гори, горски поляни, сечища, тревисти и скалисти места[5].


Разпространение в България

Установен е в цялата страна. От 500 до 2500 м надморска височина[6].


Значение

Растението е лечебно[7].


Употребяема част (билка)

Стръкове от енчец - Herba Virgaureae. Билката се състои от облистените цветоносни стъбла на дължина до 25 см от върха. Събира се в началото и по време на цъфтежа[8].


Действие и приложение

Билката има отхрачващо, диуретично, антихиперазотемично, болкоуспокояващо и противовъзпалително действие. Използва се за лечение на хроничен нефрит, пясък, и камъни в бъбреците с албумин в урината, при чернодробна недостатъчност, при отоци от различен произход и др. Прилага се под формата на студен извлек[9].Вижте също

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник, София.

[2] Закон за биологичното разнообразие.

[3] Кузманов, Б. 1995. В: Хорологичен атлас на лечебните растения в България.

[4] Кузманов, Б. 1995. Пос. източник.

[5] Кузманов, Б. 1995. Пос. източник.

[6] Кузманов, Б. 1995. Пос. източник.

[7] Кузманов, Б. 1995. Пос. източник.

[8] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Билкосъбиране. Билер. София.

[9] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Билкосъбиране. Билер. София.


Solidago virgaurea in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2019 BGflora.net