БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Шарен птилостемон

Ptilostemon afer

Снимки на Шарен птилостемон (Ptilostemon afer)

Ptilostemon afer Ptilostemon afer Ptilostemon afer Ptilostemon afer

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Шарен птилостемон.


Латинско име

Ptilostemon afer (Jacq.) Greuter - чете се "птилостемон афер". Среща се и като Cirsium afer.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Шареният птилостемон е едногодишно тревисто растение, високо от 50 до 100 cm. Стъблото и листата по жилките са беловълнесто напластени. Листата са с ланцетна форма, повече или по-малко пересто наделени, по ръба с дълги до 1,5 cm жълти бодли. Цветовете са розови. Цъфти юли-септември[1].


Местообитание

Сухи, тревисти и каменисти места върху варовик[2].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони от морското равнище докъм 1500 метра надморска височина[3].


Украсни качества

Красиво растение поради пъстрите си листа и гъстите сложни съцветия на върха[4].Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

[4] К. Методиев.

Ptilostemon afer in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net