БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Изтравниче

Asplenium trichomanes

Снимки на Изтравниче (Asplenium trichomanes)

Asplenium trichomanes Asplenium trichomanes Asplenium trichomanes Asplenium trichomanes

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Изтравниче, Обикновено изтравниче, Страшниче.


Латинско име

Asplenium trichomanes L. - чете се "асплениум трихоманес".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишна тревиста папрат висока до 0,3 m. Листата са един път перести. Дръжките на листата са черно-кафяви. Спороноси юни-юни[1].


Местообитание

Сенчести скали и скални пукнатини[2].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони, между 0 и 1700 метра надморска височина[3].


Значение

Изтравничето е лечебно растение[4].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

Asplenium trichomanes in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2019 BGflora.net