БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Стенно изтравниче

Asplenium ruta-muraria

Снимки на Стенно изтравниче (Asplenium ruta-muraria)

Asplenium ruta-muraria Asplenium ruta-muraria Asplenium ruta-muraria Asplenium ruta-muraria

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Стенно изтравниче.


Латинско име

Asplenium ruta-muraria L. - чете се "асплениум рута-мурариа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишна тревиста папрат висока до 0,2 m. Листата са 2-3 пъти перести. Дръжките на листата са зелени. Спороноси април-септември[1].


Местообитание

Зидове и скални пукнатини[2].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони, между 0 и 1500 метра надморска височина[3].


Значение

Стенното изтравниче е лечебно растение[4].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Asplenium ruta-muraria in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2019 BGflora.net