БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Яйцевидно колендро - Bifora testiculata - снимка 1

Bifora testiculata

Общ изглед на Яйцевидно колендро (Bifora testiculata).

Снимано на 8 май 2021 г. в защитена местност "Огняновско-Синитевски рид", Бесапарски ридове, област Пазарджик.


следваща снимка >>


Bifora testiculata
Снимка 1

English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net