БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Яйцевидно колендро

Bifora testiculata

Снимки на Яйцевидно колендро (Bifora testiculata)

Bifora testiculata Bifora testiculata Bifora testiculata Bifora testiculata Bifora testiculata

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Яйцевидно колендро.


Латинско име

Bifora testiculata (L.) Spreng. ex Schult. - чете се "би́фора тестикула́та"1. Видовото име testiculata означава "с тестиси"2, вероято поради приликата на плодовете на растението с тестиси.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Яйцевидното колендро е едногодишно тревисто растение. Стъблото 10-30 (-40) см високо, в основата 2-3 мм дебело. Сенниците с 2-3 цвята. Венчелистчетата на всички цветове почти еднакво дълги. Стълбчетата около 0,2 мм дълги, жълтеникави. Цъфти през месеците май - юни3.


Местообитание

Посеви, пустеещи4 и тревисти места5.


Разпространение в България

Във флористичните райони: Родопи (западни и източни), Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина, Източна Стара планина6.


Общо разпространение

Южна Европа (Португалия, Испания, Франция, Италия и Балкански полуостров), Средиземноморие, Кавказ, Средна и Югозападна Азия (Мала Азия)7.


Значение

Етеричномаслено растение. В листата се съдържа флавоноловият гликозид кемпферол-3-рутинозид8. Използва се и като подправка9.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Асенов, Ив. 1982. В: Флора на Народна Република България, том VIII, София.

4 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

5 К. Методиев - наблюдение от 8 май 2021 г.

6 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

7 Асенов, Ив. 1982. Пос. източник.

8 Асенов, Ив. 1982. Пос. източник.

9 Делипавлов и кол. 2003. Пос. източник.


Bifora testiculata in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net