БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Шестил

Acer platanoides

Снимки на Шестил (Acer platanoides)

Acer platanoides Acer platanoides Acer platanoides Acer platanoides Acer platanoides Acer platanoides Acer platanoides

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Шестил.


Латинско име

Acer platanoides L. - чете се "ацер платаноидес".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Шестилът е листопадно дърво с право стъбло и широка корона, високо до 25 m, със силно развита коренова система. Младите клонки са голи, с гладка сивочервеникава кора; старите голи, със сивокафява, плитко напукана кора. Листата са 10-18 cm дълги, длановидно изрязани до средата си на 5 дяла. Дяловете продълговати, с почти успоредни страни, вдлъбнато назъбени с по 2-4 шиловидни зъба от всяка страна - именно шиловидното назъбване на листните дялове е най-характерен белег за шестила, по който той се различава от другите видове от рода. Отгоре листата са тъмнозелени, голи, отдолу сивозелени; дръжката им до 20 cm дълга, с млечен сок. Цветовете с 5 делни венче и чашка, тичинките са 8 (10). Крилцата на плода са 2,5-5 cm дълги, разположени под тъп ъгъл. Цъфти април-май[1][2].


Местообитание

Расте в широколистни мезофилни гори върху богати и дълбоки почви в дъбовия и буковия пояс[3]. Засажда се често като декоративно дърво в населените места.


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони с изключение на Пирин и Славянка; между 500 и 1500 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Европа, Кавказ и Югозападна Азия[5].


Значение

Шестилът е декоративно, горскостопанско, багрилно, медоносно, хранително, фуражно и лечебно растение[6].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Палмарев, Е. 1979. В: Флора на НРБългария. Том VІІ.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Палмарев, Е. 1979. В: Флора на НРБългария. Том VІІ.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[5] Палмарев, Е. 1979. В: Флора на НРБългария. Том VІІ.

[6] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Acer platanoides in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2018 BGflora.net