БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Клен

Acer campestre

Снимки на Клен (Acer campestre)

Acer campestre Acer campestre Acer campestre Acer campestre Acer campestre Acer campestre Acer campestre Acer campestre

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Клен; Полски клен.


Латинско име

Acer campestre L. - чете се "ацер кампестре".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Листопадно дърво високо до 15 метра. Листата са по-къси от 10 cm, 3-5 делни, тъпо назъбени; дръжките им отделят млечен сок при пречупване. Крилцата на плодът са разположени под ъгъл 180°. Цъфти април-май [Делипавлов & кол., 2003]. Отличителни белези на кленът, по които се отличава от другите близки видове, са: 180° ъгъл под който са разположени крилцата на плодовете и млечния сок, който се отделя при счупване на дръжките.


Местообитание

Гори и покрайнини на гори [Делипавлов & кол., 2003].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони до към 1600 метра надморска височина [Делипавлов & кол., 2003].


Общо разпространение

Естественото разпространение включва Европа, Кавказ, Северен Иран и Северозападна Африка [Палмарев, Е. 1979. Флора на НРБългария, том VІІ].


Значение

Кленът е горскостопанско, медоносно, фуражно и лечебно растение [Делипавлов & кол., 2003].


Вижте също

Дърветата в БългарияAcer campestre in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2015 BGflora.net

ban