БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Клен

Acer campestre

Снимки на Клен (Acer campestre)

Acer campestre Acer campestre Acer campestre Acer campestre Acer campestre Acer campestre Acer campestre Acer campestre

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Клен; Полски клен.


Латинско име

Acer campestre L. - чете се "ацер кампестре".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Листопадно дърво високо до 15 метра. Листата са по-къси от 10 cm, 3-5 делни, тъпо назъбени; дръжките им отделят млечен сок при пречупване. Крилцата на плодът са разположени под ъгъл 180°. Цъфти април-май[1].

Отличителни белези на Кленът, по които се отличава от другите близки видове, са: 180° ъгъл под който са разположени крилцата на плодовете и млечния сок, който се отделя при счупване на дръжките на листата.


Местообитание

Гори и покрайнини на гори[2].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони до към 1600 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Естественото разпространение включва Европа, Кавказ, Северен Иран и Северозападна Африка[4].


Значение

Кленът е горскостопанско, медоносно, фуражно и лечебно растение[5].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Палмарев, Е. 1979. Флора на Н. Р. България. том VІІ.

[5] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Acer campestre in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2018 BGflora.net