БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Клен

Acer campestre

Снимки на Клен (Acer campestre)

Acer campestre Acer campestre Acer campestre Acer campestre Acer campestre Acer campestre Acer campestre Acer campestre Acer campestre Acer campestre Acer campestre Acer campestre Acer campestre Acer campestre

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Клен; Полски клен.


Латинско име

Acer campestre L. - чете се "а́цер кампе́стре"[1]. Видовото име "campestre" означава "полски", "равнинен"[2].


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Листопадно дърво високо до 15 метра. Листата са по-къси от 10 cm, 3-5 делни, тъпо назъбени; дръжките им отделят млечен сок при пречупване. Крилцата на плода са разположени под ъгъл 180°. Цъфти април-май[3].

Отличителни белези на Кленът, по които се отличава от другите близки видове, са: 180° ъгъл под който са разположени крилцата на плодовете и млечния сок, който се отделя при счупване на дръжките на листата.


Местообитание

Гори и покрайнини на гори[4].


Биологични и екологични особености

Полският клен е бавнорастящ вид, който достига до 14 m при възраст 50 години, а пределната му възраст е около 150 г. Цъфти заедно с разлистването. Опрашва се от насекоми, а семената се разнасят от вятъра. Дава в изобилие пънни издънки. Той е светлолюбив и полусенкоиздържлив. Към дълбочината и плодородието на почвата е невзискателен. Понася засушаване на почвата и атмосферата. Устойчив е на вредни газове.[5].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони до към 1600 метра надморска височина[6].


Общо разпространение

Естественото разпространение включва Европа, Кавказ, Северен Иран и Северозападна Африка[7].


Значение

Кленът е горскостопанско, медоносно, фуражно и лечебно растение[8].

Дървесината му е без ядро, червеникаво-бяла, хомогенна и много твърда. Използва се за производство на музикални инструменти, дребни предмети и други[9].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?


Източници на информация

[1] Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, изд. Матком.

[2] Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[5] Юруков, Ст. 2003. Дендрология. Издателска къща при ЛТУ. София.

[6] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[7] Палмарев, Е. 1979. Флора на Н. Р. България. том VІІ.

[8] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[9] Юруков, Ст. 2003. Дендрология. Издателска къща при ЛТУ. София.


Acer campestre in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2021 BGflora.net