БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Родопска теменуга

Viola rhodopeia

Снимки на Родопска теменуга (Viola rhodopeia)

Viola rhodopeia Viola rhodopeia Viola rhodopeia Viola rhodopeia Viola rhodopeia

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Родопска теменуга.


Латинско име

Viola rhodopeia Becker - чете се "виола родопеиа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие..


Описание и разпознаване

Родопската теменуга е многогодишно тревисто растение. Стъблата по няколко, изправени или приповдигнати, от 10 до 25 см. Прилистниците дланевидно разделени до основата на 4-6 почти еднакви линейни дяла. Средните листа продълговато лопатовидни до тясно лопатовидни, горните линейни. Цъфти през месеците юни - август[1].


Местообитание

По умерено влажни ливади и пасища, в планините[2].


Разпространение в България

Рила (източните склонове на връх Белмекен, изворите на Крива река, Куртово), Западни Родопи (Беглика, Ташбоаз, Доспатски район) и Средни Родопи (вр. Перелик); между 1300 и 2400 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Български ендемит - расте единствено в България[4].Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Делипавлов, Д. 1979. В: Флора на Народна Република България, том VІІ, София.

[2] Делипавлов, Д. 1979. пос. съч.

[3] Делипавлов, Д. 1979. пос. съч.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София; Делипавлов, Д. 1979. пос. съч.


Viola rhodopeia in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2019 BGflora.net